پیش ثبت نام سال تحصیلی1400_1399
وضعیت پیغامها


شما وارد نشده اید.

خانه

مقالات


تاب آوري


اهمیت خانواده و بهداشت روانی


اوريگامي چست


مباني نظري هوش و تيز هوشي


هوش هیجانی


مونته سوری


تفاوت ها در شیوه آموزشی مونته سوری و سنتی


تاثیرات فوق العاده شطرنج بر فرزند شما


نتایج دعوای والدین در حضور والدین


سلامتی بدون سلامت روان وجود ندارد


بازی و اسباب بازی


سرگذشت جنبش مونته سوری


خلاقیت چیست و مدرسه چه نقشی در پرورش آن دارد؟


کودکان دانشمندان کوچک


dastanhaye_shivana


ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ تحصیلی و خودپنداره دانش آموزان


شیوه های تدریس مبتنی بر تکنیک های خلاقیت


ذهنیت اخلاقی(مصاحبه با هوارد گاردنر)


برنامه درسی برآمدنی با الهام از رویکرد رجیو املیا


آشنایی با زندگی بنیان گذار رویکرد رجیو املیا


زندگی بدون تلویزیون


تأثیر شیوه آموزشی مونته سوری بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی 4 و 5 ساله شهر تبریز


تاثیر آموزش به روش رجیو امیلیا بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی شهر تبریز


 

تاثیر روش شش کلاه تفکر بر خلاقیت دانش آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان تبریز